Medicus Mundi

Medicusmundi Araba gobernuz kanpoko garapenerako erakunde independiente bat da, solidarioa, lankidetzarakoa eta eraldatzekoa, osasuna zentzurik zabalenean ulertzen duena.