ARAZOAK

Asociación Alavesa de Autismo y Otros Trastornos Generalizados del Desarrollo

Los objetivos de la intervención son la educación, el derecho a una vida lo más autónoma posible, el ocio, el trabajo, la amistad,… Los servicios no deben tener la función de “asistir” o “curar”, sino en disponer de los apoyos necesarios para que cada sujeto se desarrolle de acuerdo a sus características.

 

ARAZOAK

Arabako Autismoaren eta Garapenaren Nahasmendu Orokorren Elkartea

Eskuhartzearen helburuak honakoa dira: heziketa, ahalik eta autonomoena den bizimodua, aisialdia, lana, adiskidetasuna… Zerbitzuen funtzioa ez da “laguntzea” edo “sendatzea”, baizik eta beharrezkoak diren laguntzak eskaintzea pertsona bakoitza garatzeko bere ezaugarrien arabera.