PROMOCIÓN FAMILIAS

A PARTIR DEL TERCER MIEMBRO

% 30eko deskontua hirugarren kidetik aurrera

Se verán bonificados con un 30% de descuento los abonos de tarifa Joven e Infantil
para aquellas unidades familiares de más de dos miembros, con abonos con localidad, para la temporada 2023/2024.

Los miembros de la unidad familiar; para que tengan derecho a ésta bonificación
deberán ser familiares de :

Primer grado: padres e hijos.
Segundo grado: abuelos, nietos y hermanos.

Gazte eta Haur tarifako abonamenduek %30eko deskontua izango dute.
2023/2024 denboraldirako, bi kide baino gehiagoko familia-unitateentzat, eserlekudun abonuak badituzte.

Familia-unitateko kideek, hobari hori jasotzeko eskubidea izan dezaten.
hauen senitartekoak izan beharko dute:

Lehen gradua: gurasoak eta seme-alabak.
Bigarren gradua: aitona-amonak, bilobak eta anai-arrebak.

BENEFICIOS & PROMOCIONES | ONURAK & SUSTAPENAK

Disfruta en el Buesa Arena de tu equipo y de los beneficios asociados a tu carnet de abonado.

Gozatu Buesa Arenan zure taldeaz eta abonatu-txartelari lotutako onurez.

 • Descuento 30% para unidades familiares de más de 2 miembros. % 30eko deskontua 2 kide baino gehiagoko familia-unitateentzat.
 • Abonados Deportivo Alavés & Baskonia: 10% de devolución. %10eko deskontua bi taldeen abonatu komunentzat.
 • Desempleados: 20% de devolución (Nivel N4). %20ko deskontua langabetuentzat.
 • Diversidad funcional: 20% de descuento (Grado de minusvalía superior al 50%). %20ko deskontua (%50 edo gehiagoko minusbaliotasuna)
 • Prioridad en elección de asiento. Eserlekua aukeratzeko lehentasuna.
 • Precio del abono con descuento de más del 40% sobre taquilla. Txarteldegi-prezioa% 40 baino gehiagoko deskontuarekin leihatilan.
 • Renovaciones con 10% de descuento respecto al precio de altas nuevas. Berritzeak % 10eko deskontuarekin alta berrien prezioarekin alderatuta.
 • Preferencia de compra de entradas en partidos fuera del Buesa Arena. Lehentasuna kanpoko partiduetako sarreren erosketan.
 • Preferencia en compra de entradas en partidos adicionales. Lehentasuna partidu gehigarrietako sarreren erosketan.
 • Descuento del 10% en compra entradas. %10ko deskontua sarreren erosketan.
 • Descuento del 10% en merchandising. %10ko deskontua merchandisingean.
 • Newsletter del club. Klubeko newsletterra.
 • Matrícula Bakh gratis. Bakh matrikula doakoa.
Promociones no acumulables | Promozio ez pilagarriak.

FERNANDO BUESA ARENA

FINANCIACIÓN | FINANTZAKETA

Consulta todas las opciones de financiación disponibles a través de Caixabank en Baskonia Alavés Store

Kontsulta itzazu Caixabanken bidez eskuragarri dauden finantzaketa-aukera guztiak Baskonia Alavés Store-n

SOLICITA INFORMACIÓN | INFORMAZIO GEHIAGO

Para cualquier consulta o duda aclientes@baskonia.com

Edozein kontsulta edo zalantzatarako aclientes@baskonia.com